• banner
  • banner
  • banner
  • banner

Polityka informacyjna

Zgodnie z  Dyrektywą RODO  o ochronie danych osobowych  informuję :

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Przedsiębiorstwo Prywatne „AZET-BIS” Krzysztof Wąsik

z  siedzibą na

ul. Hrubieszowska 5571-047 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Telefon: +48 91 350 75 75

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, w odpowiedzi na zapytanie, w celu przysłania oferty na podstawie art. 6 ust 1 pkt a,b;

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów bez Pani/Pana zgody i wiedzy;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas uzależniony od realizacji kontaktu , umowy;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem do nawiązania kontaktu lub przedstawienia oferty. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu z naszej strony;